Begravelseshjælp

Hvem kan få begravelseshjælp?

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør uden at efterlade sig formue.  Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælpen til boet. Har du spørgsmål omkring udbetaling af begravelseshjælp kan du kontakte Udbetaling Danmark telefon 70 12 80 83.

Hvor meget kan man få i Begravelseshjælp?

Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue.

  1. Hvis børn i alderen fra 0 til 17 år skal begraves, er begravelseshjælpen 8.850 kr. (i 2016), dette gælder også dødfødte børn
  2. Hvis voksne fra 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 10.550 kr. (i 2016)
  3. Hvis afdøde født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr. Dette beløb reguleres ikke.

Afdødes eventuelle formue bestemmer hjælpens størrelse

I formuen indgår f.eks.:

  1. Indestående i banken
  2. pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  3. kontanter
  4. ejendomsværdi
  5. værdi af andele i andelsboligforeninger
  6. anparter og investeringsbeviser
  7. engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 35.300 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 45.850 kr. (i 2016).

Afdøde var enlig

Hvis afdøde var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 17.700 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 28.250 kr. (2016).

* Kilde: Esbjerg Kommune – januar 2016

Du kan læse mere om begravelseshjælp på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet til en fornuftig pris..!