Hvor kan man blive begravet

Kirkegårde og gravsteder

Det mest almindelige er at afdøde begraves enten i kiste eller urne på en anerkendt kirkegård. Der findes ofte de samme typer gravsteder til både urner og kister.

F.eks. kan en kiste også begraves i ”anonym/ukendt” plæne eller i en plæne med plade, hvis dette tilbydes/forefindes på den pågældende kirkegård. Der skal dog altid spørges på de forskellige kirkegårde, idet individuelle regler er gældende. Kirkegårdslederen eller graveren det pågældende sted kontaktes. En undtagelse gælder dog for urner.

Alternative gravsteder

Urner kan begraves i privat jord, hvis der er ansøgt og givet tilsagn om dette fra offentlig side.

Se mere under urnenedsættelse i privat jord >

Askespredning over åbent hav

Ligeledes er der mulighed for at få afdødes aske spredt ud over havet, hvis dette ønskes. Der er dog nogle bestemte regler der skal overholdes.

Se mere under askespredning over åbent hav >

Skovkirkegårde

Ved nogle kirkegårde er der nu oprettet områder udformet som ”Skovkirkegård”, hvor det er muligt at få sin kiste eller urne gravsat.

Gravfred

En kiste skal efter loven gravfredes i mindst 20 år. Lokale regler kan dog være gældende. En urne skal efter loven i Danmark gravfredes i mindst 10 år.

Flere steder i udlandet, f.eks. i USA er det muligt at have urnen stående på kaminhylden eller man kan bære rundt med den som man vil – dette er på grund af gravfreden p.t. ikke muligt i Danmark. Ligeledes må asken heller ikke som udgangspunkt deles i flere urner, (der kan dog ansøges om tilladelse i Kirkeministeriet, hvis f.eks. en del af familien bor i USA og ligeledes ønsker et gravsted det.