Hvordan foregår en begravelse

Begravelse med bøn, salmer og tale

En begravelse begynder oftest med et præludium og en indgangssalme.

Præsten beder så en bøn og læser en tekst fra biblen, hvorefter menigheden synger en salme.

Efter salmen holder præsten en tale for afdøde. Talen bliver ofte aftalt delvist i samråd med de efterladte, med henblik på at gøre den mere personlig.

Kisten bæres ud til gravstedet og sænkes i jorden

Ved en begravelse fører de pårørende kisten med afdøde ud til gravstedet og sænker den ned i graven. Den afdøde jordfæstes i kiste.  Herefter foretager præsten jordpåkastelsen.

Tildækning af graven

Efter begravelsen, når kisten er sænket i jorden, dækker kirkegårdspersonalet kisten til med jord, hvorefter blomster og kranse fra højtideligheden lægges over graven.

Tidfrist for begravelse

Den afdøde skal som udgangspunkt begraves senest 8 dage efter dødsfaldet. Dødsdagen medregnes.

I særlige tilfælde kan man dog søge embedslægen om at få fristen forlænget (Jf. Sundhedsstyrelsen/Udsættelse af begravelse)