Hvordan foregår en begravelse

Begravelse med bøn, salmer og tale

En begravelse begynder oftest med et præludium og en indgangssalme.
Præsten beder så en bøn og læser en tekst fra biblen, hvorefter menigheden synger en salme.
Efter salmen holder præsten en tale for afdøde. Talen bliver ofte aftalt delvist i samråd med de efterladte, med henblik på at gøre den mere personlig.

Kisten bæres ud

Ved en begravelse fører de pårørende kisten med afdøde ud til gravstedet. Her foretager præsten jordpåkastelse og efterfølgende bliver kisten sænket i jorden. Den afdøde jordfæstes i kiste.  De pårørende har nu mulighed for at tage den sidste afsked ved graven, inden kirkegårds personalet tildækker graven med jord. Blomster og kranse fra højtideligheden bliver lagt oven på graven.
Se forslag til blomster her

Tidfrist for begravelse

Den afdøde skal som udgangspunkt begraves senest 8 dage efter dødsfaldet. Dødsdagen medregnes.
I særlige tilfælde kan man dog søge embedslægen om at få fristen forlænget (Jf. Sundhedsstyrelsen/Udsættelse af begravelse)

 

 

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet