Hvordan foregår en bisættelse

Bisættelse med bøn, salmer og tale

En bisættelse begynder oftest med et præludium og en indgangssalme. Præsten beder så en bøn og læser en tekst fra biblen, hvorefter menigheden synger en salme. Efter salmen holder præsten en tale for afdøde. Talen bliver ofte aftalt delvist i samråd med de efterladte, med henblik på at gøre den mere personlig.  Efter talen sker jordpåkastelsen inde i kapellet eller kirken.

Kisten bæres ud

Ved en bisættelse bæres kisten ud til rustvognen. Der synges eventuelt  en salme, inden der tages den sidste afsked. Bedemanden kører herefter afdøde til krematoriet.
Blomster og  kranse fra højtideligheden lægges  på et udvalgte gravsted.
Se forslag til blomster her

Når urnen med den afdødes aske modtages

Bedemanden eller kirkegårdspersonalet modtager efter kremeringen urnen med afdødes aske, hvorefter de pårørende kontaktes med henblik på urnenedsættelsen i det udvalgte gravsted. Der kan gå 1-2 uger efter højtideligheden inden urnen er klar til at blive sat i jorden.

Ved nedsættelse i de "ukendtes grav"

Ved håndhævelse af nedsættelse i ”ukendtes grav” må der som regel ingen pårørende være til stede. Proceduren i den sammenhæng er som oftest, at de pårørende modtager en skriftlig meddelelse om, at nedsættelsen i de ukendtes grav har fundet sted.

Ønskes urnenedsættelse i “ukendtes grav” af praktiske grunde (F.eks. hvis man ikke ønsker vedligehold på gravstedet) er det på de fleste kirkegårde i dag muligt at være med til nedsættelsen af urnen, eller de pårørende kan få gravstedet anvist efter nedsættelsen, hvis dette ønskes.

Se i øvrigt afsnit om askespredning over åbent hav

Se i øvrigt afsnit om urnenedsættelse på privat ejendom

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet