Hvordan foregår en bisættelse

Bisættelse med bøn, salmer og tale

En bisættelse begynder oftest med et præludium og en indgangssalme. Præsten beder herefter en bøn og læser en tekst fra Bibelen, hvorefter menigheden synger en salme.

Efter salmen holder præsten en tale af mere personlig karakter over afdøde. Talen bliver ofte aftalt delvist i samråd med de efterladte.

Præsten foretager jordpåkastelsen - efterfulgt af Fadervor.

Præsten takker af og indbyder fx til efterfølgende mindesamvær.
Hvorefter der afsluttes med endnu en salme, og kisten bæres ud til rustvognen under et postludium.

 

 

 

Kisten bæres ud

Ved en bisættelse bæres kisten ud til rustvognen.

Der synges eventuelt  en salme som afslutning på højtideligheden, hvorefter afdøde føres til krematoriet.

Blomster og  kranse fra højtideligheden lægges  på det valgte gravsted.
Se forslag til blomster her

Urnenedsættelse

1-2 uger efter højtideligheden er urnen som regel klar til udlevering fra krematoriet.

Urnen bringes til kirkegården, hvorefter kirkegårdspersonalet kontakter de pårørende med henblik på urnenedsættelsen.

Er der et ønske om at gravstenen er på plads ved urnenedsættelsen, således at alt foretages i samme seance - kan der gå længere tid inden de pårørende kontaktes, idet gravstenen skal være på plads. Vær opmærksom på at de pårørende selv skal kontakte kirkegården ved tvivl spørgsmål vedrørende urnenedsættelsen.

Urnenedsættelse - Anonym plæne

For at håndhæve begrebet ”Anonym plæne” må der som udgangspunkt ingen pårørende være til stede - ved urnenedsættelsen i den  Anonyme plæne - i så tilfælde ville graven jo ikke være anonym.

Proceduren i den sammenhæng er som oftest, at de pårørende modtager en skriftlig meddelelse om -  at nedsættelsen i den Anonyme plæne har fundet sted.

I dag er der dog mange der ønsker den Anonyme plæne  -  grundet praktiske foranstaltninger. Nogle ønsker ikke at være til besvær for ens pårørende, nogle ønsker et vedligeholdelsesfrit gravsted etc. - grundene kan være mange.

Derfor er det på de fleste kirkegårde i dag muligt, at være med til nedsættelsen af urnen, eller de pårørende kan få gravstedet anvist efter nedsættelsen, hvis dette ønskes.

Se i øvrigt afsnit om askespredning over åbent hav

Se i øvrigt afsnit om urnenedsættelse på privat ejendom

 

Bisættelse

 

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet