Ikke medlem af Folkekirken

Kontakt os på tlf. 75 17 13 00  for at høre hvilke muligheder der er, hvis den afdøde ikke er medlem af folkekirken

Er den afdøde ikke medlem af Folkekirken har vedkommende ikke krav eller ret til at højtideligheden foregår fra en kirke eller med deltagelse af en præst.

Hvis den afdøde har udtrykt et ønske om at komme i kirke, og at en præst deltager, kan en præst acceptere dette. Stedet vil typisk være et kapel, men nogle kirker låner i visse tilfælde deres kirke ud, ofte mod betaling af leje, varme, betjening osv.

Hvad koster en begravelse eller bisættelse, hvis man ikke er medlem af Folkekirken?

Det er forbundet med ekstraomkostninger til kirke eller kapel, betjening, kirkegård, hvis man ikke er medlem af Folkekirken.

Herudover er der forskel på priserne for gravsteder: Det er ofte dyrere for den, der står uden for Folkekirken at blive begravet eller bisat.

Kan man selv vælge præsten?

En præst er kun forpligtet til handlinger i ”sin egen” kirke eller sogn. Ønsker man at en præst deltager i en højtidelighed uden for dennes ”eget sogn”, kan præsten forlange afregning for forberedelse og afholdelse af højtideligheden, kørsel etc.

Skal præsten forrette handlingen i en anden kirke, skal den aktuelle kirkes ”egen præst” give tilladelse til at den lånes ud til den ”fremmede præst”. Dette gælder også, hvis ønsket er en pensioneret præst - også kaldet pastor emeritus.

Nærvær, respekt og kvalitet