Udsyngning

Når den afdøde føres til kapellet

Når et menneske dør er det bedst at den afdøde er et køligt sted. De fleste vælger derfor, at kisten føres fra hjemmet, sygehuset, plejehjemmet eller hospice til et kapel i løbet af de første døgn efter dødsfaldet.

Udsyngningen

En gammel skik er at synge afdøde ud fra det sted, hvor vedkommende er sovet ind. Det er en lidt mere privat afsked end den senere højtidelighed, idet pårørende ved udsyngningen eller henfølge til kapellet har mulighed for at tage afsked med deres kære for sidste gang. Det er muligt at se afdøde inden højtideligheden, hvis der er et ønske herom.

Efter de pårørendes ønsker synges der nogle salmer og sange som den afdøde har holdt af. Nogle ønsker at der fremsiges et digt eller oplæses et brev. Er der et ønske om at bede Fadervor er dette også en mulighed, hvorefter kisten lukkes.

Herefter følges afdøde i kisten til kapel eller lignende, hvor afdøde skal stå indtil højtideligheden. Når kisten føres fra hjemmet eller plejehjem til kapel eller kirken, er familien velkommen til at bære kisten.

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet til en fornuftig pris..!