Urner

Hos Fyhn Bedemandsforretning fører vi et stort udvalg af urner.

Urner bruges i forbindelse med kremering, hvor asken efter afdøde anbringes, for senere hen at blive gravet ned på kirkegården, hensat i et kolumbarium eller spred over havet.

Det er krematoriet der rent praktisk håndterer at asken anbringes i urnen.
I Danmark er der et lovkrav om en fredningstid på 10 år, og urnens beskaffenhed skal således være af en sådan karakter, at urnen skal forgå på 10 år. Jordbundsforholdene på de forskellige kirkegårde kan dog afstedføre at fredningstiden er længere.

Vores udvalg af natur og bio urner

 

 

Vores udvalg af ler urner, der også er 100% nedbrydelige