Urner

Vi, hos Fyhn Bedemandsforretning, har med naturen for øje valgt kun at føre 100 % nedbrydelige urner.
Urner bruges i forbindelse med kremering, hvor asken efter afdøde anbringes, for senere hen at blive gravet ned på kirkegården, hensat i et kolumbarium eller spred over havet.
Det er krematoriet der rent praktisk håndterer at asken anbringes i urnen. Det er således ikke tilladt at lægge asken direkte i jorden.

Urnernes forskellige materialer

I Danmark er der et lovkrav om en fredningstid på 10 år. Det vil sige at man som minimum har gravstedet i 10 år. Jordbundsforholdene på de enkelte kirkegårde kan dog gøre at fredningstiden er længere. De mest almindelige urner, der bruges i dag, er fremstillet af et sådan materiale, at de er 100% nedbrydelige på under 10 år.  Det er helt klar også de urner vi anbefaler de pårørende, så vi kan passe på naturen.

Urnenedsættelse på kirkegård

Skal urnen nedsættes på en kirkegård er det vigtigt, at man kender dels urnens materiale, men også kirkegårdens bestemmelser.
Urnegravpladser er meget mindre end kiste-gravpladser og koster derfor også mindre om året at leje. Det er også muligt at få urnen nedsat på de ukendtes grav, hvis man ikke ønsker en sten.

Askespredning over havet

Ønsker man at sprede asken over haven, er der ikke så strenge miljøkrav til selve urnen, dog må urnen aldrig smides direkte i havet. De pårørende bestemmer selv, hvordan askespredningen skal finde sted, og har ansvaret for at det bliver gjort.

Heim urner - smukt design

Ler, Massive og sø urner

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet