Bedemand i Gørding

Smuk og mindeværdig afsked - Bedemand i Gørding

Søger du en bedemand i Gørding?

I vores arbejde omkring begravelser og bisættelser - vægter vi som bedemænd, at værne omkring det menneske, der er sovet ind med nænsomhed, respekt og værdighed, og vi arbejder overordnet og målrettet ud fra holdningen "Vi har alle ret til en værdig afsked".

Vi forsøger ligeledes at møde dig som pårørende -  der, hvor du er i sorgen  -  og sammen arbejder vi mod en smuk og mindeværdig afsked.

Vi er din støtte gennem hele forløbet! - og kan kontaktes på 75 17 13 00

Helle Fyhn

Hvordan foregår en
begravelse?

Efter højtideligheden i kirken bærer de pårørende kisten ud til det valgte gravsted og sænker den ned i graven. Ude ved graven foretager præsten jordpåkastelsen og der afsluttes ofte med en salme.
Kistedekoration, kranse og bårebuketter lægges ud på graven, når den er blevet tildækket.

Pris fra kr. 10.995,-
Læs mere om begravelse her

Hvordan foregår en
bisættelse ?


Ved en bisættelse foretages jordpåkastelsen inde i kirken, hvorefter kisten bæres ud til rustvognen, som derefter fører afdøde til krematoriet.

Blomster og  kranse fra højtideligheden  lægges  på det valgte gravsted.

Efter 1-2 uger er urnen klar til udlevering fra krematoriet  -  og den bringes til kirkegården/gravstedet  -  hvor den sættes ned efter ønske.

Pris fra kr. 11.625,-
Læs mere om bisættelse her...

Vi kan kontaktes på
75 17 13 00

Vicki Ahrens

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet