Bedemand i Holsted

SMUK OG MINDEVÆRDIG AFSKED - BEDEMAND I HOLSTED

Søger du en bedemand i Holsted?

I vores arbejde omkring begravelser og bisættelser - vægter vi som bedemænd, at værne omkring det menneske, der er sovet ind med nænsomhed, respekt og værdighed, og vi arbejder overordnet og målrettet ud fra holdningen "Vi har alle ret til en værdig afsked".

Vi forsøger ligeledes at møde dig som pårørende -  der, hvor du er i sorgen  -  og sammen arbejder vi mod en smuk og mindeværdig afsked.

Vi er din støtte gennem hele forløbet! - og kan kontaktes på 75 17 13 00

 

Helle Fyhn

Hvordan foregår en begravelse?

Efter højtideligheden i kirken bærer de pårørende kisten ud til det valgte gravsted. Ude ved graven foretager præsten jordpåkastelsen, der synges en salme og kisten bliver sænket i graven. Kistedekoration , bårebuketter og kranse fra kirken lægges ud på graven, når den er blevet dækket.

Pris fra kr. 10.995,-
Læs mere om begravelse her

Hvordan foregår en bisættelse?

Ved en bisættelse forestages jordpåkastelsen inde i kirken, hvorefter pårørende bærer kisten ud til rustvognen, som derefter kører til krematoriet.
Blomster og kranse fra højtideligheden kan lægges på et udvalgt gravsted. Efter 1 - 2 uger er urnen klar til udlevering fra krematoriet - og den bringes til kirkegården/gravstedet  - hvor den bliver sat ned i gravstedet efter ønske.

Pris fra kr. 11.625,-
Læs mere om bisættelse her

Vi kan kontaktes på
75 17 13 00
Vicki Ahrens

                                                                          Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet