Bedemand i Varde

Smuk og mindeværdig afsked - Bedemand i Varde

Søger du en bedemand i Varde?

I vores arbejde omkring begravelser og bisættelser - vægter vi som bedemænd, at værne omkring det menneske, der er sovet ind med nænsomhed, respekt og værdighed, og vi arbejder overordnet og målrettet ud fra holdningen "Vi har alle ret til en værdig afsked".

Vi forsøger ligeledes at møde dig som pårørende -  der, hvor du er i sorgen  -  og sammen arbejder vi mod en smuk og mindeværdig afsked.

Vi er din støtte gennem hele forløbet! - og kan kontaktes på 75 17 13 00

Helle Fyhn

 

Hvordan foregår en begravelse?

Efter højtideligheden i kirken bærer de pårørende kisten ud til det valgte gravsted og sænker den ned i graven. Ude ved graven foretager præsten jordpåkastelsen og der afsluttes ofte med en salme.
Kistedekoration, bårebuketter og kranse lægges ud på graven, når den er blevet tildækket.

Pris fra kr. 10.995,-
Læs mere om begravelse her

Hvordan foregår en bisættelse?

Ved en bisættelse foretager præsten jordpåkastelsen inde i kirken, hvorefter de pårørende bærer kisten ud til rustvognen, som derefter kører til krematoriet.
Blomster og kranse fra højtideligheden kan lægges på et udvalgt gravsted.
Efter 1 - 2 uger er urnen klar til udlevering fra krematoriet - og den bringes til kirkegården/gravstedet - hvor den sættes ned efter ønske.

Pris fra kr. 11.625,-
Læs mere om bisættelse her...

 

Vi kan kontaktes på
          75 17 13 00

Vicki Ahrens

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet