Bedemand på Fanø

Smuk og mindeværdig afsked - Bedemand på Fanø

Søger du en bedemand på Fanø?

I vores arbejde omkring begravelser og bisættelser - vægter vi som bedemænd, at værne omkring det menneske, der er sovet ind med nænsomhed, respekt og værdighed, og vi arbejder overordnet og målrettet ud fra holdningen "Vi har alle ret til en værdig afsked".

Vi forsøger ligeledes at møde dig som pårørende -  der, hvor du er i sorgen  -  og sammen arbejder vi mod en smuk og mindeværdig afsked.

Vi er din støtte gennem hele forløbet! - og kan kontaktes på 75 17 13 00

Helle Fyhn

Hvordan foregår en begravelse?

Efter højtideligheden i kirken - bæres kisten af de pårørende ud til det valgte gravsted, hvor kisten sænkes i graven. Ved graven foretages jordpåkastelsen af præsten og der afsluttes ofte med en salme.

Efter gravkastningen lægges kistedekoration, bårebuketter og evt. kranse på graven.

Pris fra kr. 10.995,-
Læs mere om begravelse..

Hvordan foregår en bisættelse?

Ved en bisættelse foretages jordpåkastelsen inde i kirken, hvorefter kisten bæres ud til rustvognen, som derefter fører afdøde til krematoriet.

Blomster og kranse fra højtiden lægges på det valgte gravsted.

Efter 1-2 uger er urnen klar til udlevering fra krematoriet - og den bringes til kirkegården/gravstedt - hvor den sættes ned efter ønske.

Pris fra kr. 11.625,-
Læs mere om bisættelse..

Vi kan kontaktes på
75 17 13 00

Vicki Ahrens

Fyhn Bedemandsforretning - bogmærke

Nærvær, respekt og kvalitet