Urner til askespredning

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet. Derfor er det vigtigt at vælge en urne, hvor låget kan tages af og sikre at den er 100% nedbrydelig og derfor ikke er til skade i naturen.

Disse urner er velegnet til askespredning:

Lovteksten lyder:

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for Skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.

Natur urne sort
Natur urne rød
Natur urne natur
Natur urne hvid
Natur urne grøn
Natur urne blå
Tube urne
Søurne grøn
Søurne grøn
Søurne med anker